ervaring en niveau van instructeurs

Instructeurs

Het niveau en de naam van een zeilschool staat of valt met het functioneren van de instructeurs: de zeil- en keukenstaf. De Peanstaf bestaat uit bewuste, betrokken, enthousiaste en jonge mensen, die we zelf opleiden.

Geen eendagsvliegen maar blijvers
Jaarlijks zorgt een groep van ongeveer 80 stafleden voor de zeilkampen. Dat zijn zowel de zeilinstructeurs als de keukenstaf. De meeste stafleden studeren en komen een aantal jaar achtereen. Er is zelfs een behoorlijke groep die na hun studie nog actief blijft voor de zeilschool. Betrokken mensen dus.

Niveau instructeurs
We stellen hoge eisen aan de zeilinstructeurs. Zie hoe word je zeilinstructeur. De eerstejaars krijgen begeleiding van de ouderejaars, in het lesgeven maar ook in de omgang met cursisten. Sommige ouderejaarsinstructeurs volgen vervolgopleidingen, die Pean samen met andere zeilscholen aanbiedt. Daaruit komen de coaches, trainers en opleiders voort. Door dit getrapte opleidingssysteem zijn we in staat om het niveau van lesgeven op een hoog peil te brengen en te houden.

Aandacht voor cursisten
Persoonlijke aandacht voor de cursisten vinden we erg belangrijk. Dat geldt voor alles wat er in een week gebeurt. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Iedere kampweek is er een staflid coördinator. Hij/zij heeft geen eigen lesgroep, maar bewaakt de groepssfeer en ondersteunt waar nodig. Als een cursist om wat voor reden dan ook extra aandacht nodig heeft, horen we dat graag van tevoren. Liever duidelijkheid vooraf dan onverwachtse gebeurtenissen tijdens het zeilkamp. 

Geen alcohol
Bij Pean kan de leiding vanaf 23:30 een biertje drinken. Absoluut niet als er nog cursisten wakker zijn. Om 01:00 gaat de bar dicht en om 01:30 ligt ook de staf op bed.


Valk Vago Pico Feva Laerling Surf Optimist